Szilveszter.hu

NAP

ÓRA

PERC

MP

A szilveszterig

hátra

lévő

idő

Belföldi szállások Külföldi szállások ProgramokKépeslapküldés
 • Szilveszteri, újévi versek

  Tompa Mihály: Új évkor 

  Isten házába gyűl
  A hívő nép új évnek ünnepén;
  Holott forró imát
  A buzgó néppel híven mondok én.
   
  És a fohász imígy
  Száll ég felé: ajándokozz nekünk
  Az új év kezdetén
  Új szívet, új lelket, jó Istenünk!
   
  S mig érzeménye így
  Felbuzdult lelkemnek mennyben mulat:
  Ki nem feledhetem
  Imámbul a lányt, imádottamat;
   
  S imé nyilt ajkamon
  Véletlenűl ez új fohászt lelem:
  Maradjon, oh leány,
  Kebledben a régi szív s érzelem!
     

  Csorba Győző: Régi szilveszter 

  Tombola volt s tánc hajnalig.
  Ternó, kvaternó..., porcelán-
  bögrét és káposztagyalut
  nyertem, s parasztlegény-barátaimmal,
  mikor magunk maradtunk,
  eljártam egy kesergőt.
  Aztán meg szürkület felé
  újévet indultunk köszönteni.
   
  Egy ifjú párhoz vitt első utunk.
  A férj ? kevéssel azelőtt legény -
  pajtásunk ? ádáz bömbölésre
  eresztett csak be.
  A szobába törtünk.
  Az asszony két fonatba bontott
  hajával, pislogó szemével ágyban
  maradt, és csöppet sem látszott örülni.
  Cigánydalt ordítoztunk, bort kerestünk.
  A férj hosszú alsóban futkosott,
  míg nem került elő ital.
   
  A melegtől, a döngölt szoba föld-
  szagától, az asszonytest és az ágy
  illatától szédülve támolyogtam
  ki a szabadba, szinte úgy vedeltem
  a csípős, tiszta levegőt, de akkor
  egyszerre fázni kezdtem, szótalan
  s rosszkedvű lettem, és hiába
  kérdezték társaim: Mi van veled?
  otthagytam válasz nélkül őket.
    

  Vörösmarty Mihály: Újesztendei szép kívánság

  Kormosan, de tiszta szívvel,
  A füst barna fiai
  Beköszönünk ma hozzátok,
  Házak boldog urai.
  És kivánunk, és ohajtunk
  Újnál újabb esztendőt,
  Szerencsével rakodottat,
  Nem is egyet, sem kettőt,
  Hanem igen, igen sokat,
  Annyit, mint a kis világ,
  Mennyi csillag van az égen,
  Régi fákon mennyi ág.
  De talán az sok is volna;
  Semmiből sem jó a sok;
  Éljetek míg kedvetek tart,
  Éljen úri házatok,
  Míg a szép leány kapós lesz,
  S kedves a bor, és kenyér,
  Míg szomszédba a magyarnak
  Nem kell futni ezekért,
  Míg szivetek, mint a gyertya
  Oly vídámon égdegel,
  Szemetekben az örömtűz,
  És az erő nem hal el;
  Majd ha egykor kürtőtökben
  A pók szövi hálóját,
  S vendég hagyta házatokból
  Füst nem ontja fel magát,
  Majd ha nem lesz mit vakarni
  Sem odafenn, sem alúl,
  S a korommal a vígság is
  Mindörökre elvonúl,
  Akkor még ki kérdi többé,
  Hány meg hány hét a világ?
  Jobb fekügyék a gödörbe,
  És takarja el magát.
  De az Isten ójon attól!
  Éljen a szent vígaság,
  Ezt ohajtja a Földvári
  Tűzkármentő Társaság.
    

  Ady Endre: Boldog új évet

  Ezúttal sírva, szépen
  Forgok meg lelkemnek régi
  Gyermekes életében:
  Boldog új évet kivánok.
   
  Boldog új évet kivánok,
  Mindenki tovább bírja
  E rettenetet,
  E szamárságot,
  Mint szegény, mint bírom én, én,
  Gyönyörködve,
  Óh, én szegény
  Lelki kémény.
  Boldog új évet kivánok.
   
  Ontom a füstjét
  A szavaimnak,
  Pólyálva és idegesen,
  Be messze ringnak
  Az én régi terveim,
  Az én régi társaim is
  De messze vannak,
  Boldog új évet kivánok.
   
  Új év Istene, tarts meg
  Magamnak
  S tarts meg mindenkit
  A réginek,
  Ha lehet:
  Boldog új évet kivánok.
   
  Ady Endre
  Ady Endre
  (forrás:biksady.com)
   
   

  Tóth Árpád: Újév reggele 

  Véget ért a
  Szilveszter-éji szender.
  Felkelne az ember.
  De nem mer.
  Mert jön a kenetes
  Basszusú szemetes.
  És jön a gyászos
  Szopránu gázos.
  Jön a májfoltos
  Sarki boltos.
  Sőt, jön a bordó
  Orrú levélhordó.
  Jönni nem restel
  Hajlongó testtel
  Uram s parancsolóm:
  A házmester.
  Vele jön nyájas kibice,
  A vice.
  Jő és belém kiván sokat
  A nő, aki rám mosogat.
  Jön vidáman a szabószámla,
  S arcáról a bőr le nem hámla.
  Jön bús, fekete sál alatt
  A temetési vállalat.
  S jön az olcsóságmentes
  Hentes.
  És buékot nyihogat, ó,
  Minden páholynyitogató.
  Fiákeres és ószeres
  Reámborulnak: ó, szeress!
  És jön emez, és jön amaz,
  És jön háromszor ugyanaz.
  S jönnek tizezren.
  S ájultan fekszem.
  S tolongnak vadul
  Az ágyam körül,
  S direkt mind az én
  Újévemnek örül.
  Nyüzsögnek zsúfolt rendben
  A széken, asztalon, kredencen
  És a sézlongon.
  És keresztül a sok tolongón
  Hozzám jutni alig tuda
  A guta.
    

  Arany János: Szilveszter-éjen 

  A vén sirásó haldokol:
  Vígan tehát ágya körül!
  Ki annyit sirba fektetett,
  Most a sor őreá kerül.
  Hajrá fiúk! ez a pohár
  Az elfolyt nyolcszáz-ötvenért!
  Kivan, - nincs egy nap híja se -
  Bohó, ki többet is remélt!
   
  Már ezt leőrtük, úgy ahogy,
  Ami kevés még hátra van,
  - Habár csak ellentétül is -
  Virrasszuk dal között, vigan.
  Hajrá fiúk! ez a pohár
  Ama békés türelemért,
  Hogy a halandó újba kezd,
  Ha egy rossz ó-évet lemért!
   
  Hányan vagyunk, kik a sorstól
  Rongyot kapánk élet helyett,
  Mégis, mivelhogy nincs különb,
  Hordjuk biz azt, amíg lehet!
  Hajrá fiúk! ez a pohár
  A szenvedő embernemért,
  Mely várva tűr, csalódva hisz -
  S túl birja élni a reményt!
   
  Zörgetnek a ház ablakán:
  Egy vak madár az, mely repűl,
  A förgeteg; - mint fiú, esik!
  Maradhat! tágasabb kivűl.
  Hajrá fiúk! ez a pohár
  Azért, ki bujdokolva jár
  És nincs, hová - egy ilyen éjt
  Kihúzni - hajtaná fejét!
   
  Mit bánjuk, hogy lejár az év!
  Énekre ajk és táncra láb!
  Használja, ki mozogni tud,
  Ezt az előnyét legalább.
  Hajrá fiúk! ez a pohár...
  Föl a kehelyt, koccantsatok!
  Csörgése szóljon, hogy kikért,
  És szóljon az, hogy hallgatok.
   
  Vígan! az ó év haldokol,
  Nevessünk mint örökösi, -
  Pedig bizony semmit se hágy
  Annak, ki végpercét lesi.
  Hajrá fiúk! ez a pohár
  Az évért, mely kiszenvede;
  Emléke fönn lesz holnap is...
  Egy kis mámor futó köde.
    

  7. Illyés Gyula – Ujév napján írtam 

  Karácsonyra, hó lesz, jósolta a naptár
  és lett is valóban. Mintha ezer kaptár
  nyilt volna az égen: zümmögve kerengtek
  a pihék s ellepték már az egész kertet.
  Az ablaknál álltam, néztem hogyan szállnak,
  egyesek közülük vissza-visszaszálltak.
  Rajzott az egész táj! Estefelé csöngve
  szánkók szaladtak el odalent a völgybe
  láthatatlanul, tán egy tündérmesébe...
  A lágy alkonyattal szétömölt a tájon
  a szivetzsongitó rejtelmes karácsony.
  Nyugtalan forogtam a fülledt konyhában.
  Mire vártam? ma sem tudom mire vártam.
  Akkoriban én ugy képzeltem az évet,
  mint egy hosszu utat. Mostan ér majd véget,
  hallottam és láttam, hogy mindenki örül,
  anyám frissen forgott a kis tüzhely körül...
  Akkoriban én ugy képzeltem az időt,
  mint egy hosszu, hosszu változatos mezőt,
  elején tavaszi virágok nyilottak,
  arrébb a nyár arany kepéi ragyogtak
  majd gyümölccsel terhes őszi fák... emegett
  ködpárákba vesző magas havas hegyek
  és e hegyek mögött, ott volt az év vége:
  egy szörnyü szakadék zuzmorával, jéggel,-
  igy képzeltem nyáron... és hittem előre,
  hogy ott feljutok majd valami tetőre
  s messze látok onnan... a havas táj fölött
  meglátom az annyit emlegetett jövőt,
  a jövendőt, miről nem volt semmi képem,
  valami ligetnek, szép ligetnek véltem,
  lombjai a szélben fényesen lengenek,
  felette koszorut állnak a fellegek...
  Most, most majd meglátom! s titkos szorongásban
  éltem napról napra december havában.
  Közelgett az ünnep. Kint a nedves kazlak
  reggelente harsány aranyszint ontottak.
  Aztán hó lett és csend, nagy csend, csak a bezárt
  kakasok hallattak pár kukorékolást,
  szinte emelkedni éreztem a tájat,
  a kedves dombokat, az ismerős fákat,
  s havas udvarunkat fürge talpam alatt -
  És eljött az ünnep s minden lapos maradt.
  Évre évek multak azóta s én sokszor
  vártam még gyermekként az évfordulatkor,
  hogy majd csucsra érek s gyakran már-már hittem,
  hogy látok valamit, - másszor legyintettem
  s Szilveszter csuszamló, sikongató éjjén
  részegen pörögtem az év meredélyén.
  Borzongva ébredtem, sik, havas reggelen
  járt szemem s undorral láttam: ez a jelen
  ez a lapos hideg, amelyből sárosan
  nyult egy-egy országut előre gyászosan -
  Megindultam rajta, tudtam nem fölfelé,
  zord arccal mentem uj s uj szakadék elé...
  Néha még fölvágtam rémülten fejemet,
  csak egyszer, csak egyszer ints még, régi liget!
   
  Ujév napján irtam, amit eddig irtam,
  holt emlékim fölött árván virrasztottam.
  Melyen át először néztem szét e földön,
  a kis ablakot most szomoruan törlöm;
  nézem a hófedte határt fáradt szemmel:
  fehér buckáival mint megőszült tenger -
  Elállt a havazás, csak itt-ott csap még fel
  egy kis hó a szélben, mint vihar szüntével
  az utolsó habok, aztán az is elül, -
  s ím a hajótörött szemén könny melegül:
  Hol vagy te jövendő? Hóban ködben állnak
  jegenyéi ott fenn a régi hegyhátnak
  s az uj esztendőbe bukott vidék felett
  el-eltünedeznek mint a kisértetek.
  Ország sülyedt itt hó, éhség, nyomor alá,
  rajta mint vizipók futkároz a halál.
   
   

  Ágh István - Újesztendei várakozás

  Megkönnyebbült lélekkel fogadom
  a naptári öregkort, ezt is megértem
  annyi kétség, baljóslat ellenére,
  már nem fújom Szilveszter éjjelén,
  révült ördögűző, a papírtrombitát,
  ám azt se firtatom, hogyan s mitől
  vészeltem át az önpusztító időt,
  a heveny és idült bajokat, s miféle
  hajlam, kedvező csillagok következtében.
   
  Szibériai temetőben találkoztam
  ennyi korai halálra utaló adattal,
  túljutottam a dátumokon, ahogy
  a toroklobos aggastyán Babitsot
  olvasgatva nyúltam a könyvespolcra,
  s nemcsak évekre, hónapra, napra is
  kiszámoltam, melyikünk mennyit élt,
  közben különleges, sajnálattal vegyes
  elégültség fogott el, ha már őt is túléltem.
   
  Nem tartom számon, mit írtak a költők
  öreg korukban, miféle cseleket
  aszaltak a különbéke érdekében,
  nem becsmérlem sárkányomat, mint fennhéjázó
  mesehős, nem leplezem félelmemet iróniával,
  tudomásul veszem, aki megjelent legbelűl,
  s lopakodik, alattomban terjeszkedik,
  lefoglal magának annyit, ahány kiló
  vagyok meztelenűl és éhgyomorral.
   
  Ahogy a hamu a parazsat bekeríti, s lefojtja
  utolsó lobbanással rettenetes sötétben,
  egyszerre az leszek, amihez nincs közöm,
  akár kihúzott, aláejtett fogamhoz,
  mert csak a képzelet emléke múlhatatlan,
  melyet véletlen hajó usztat fedélzetén
  oda, hol minden parttalan, lélekszerű,
  mint az éteri erdők árnyéka, foghatatlan,
  hangtalan és visszfénytelen a teljes napsütésben
    

  Arany JánosAlmanach 1878-ra

  Itt van tehát: megjött az Új év,
  Mint biztató előlegem;
  Háromszázhatvanöt nap-éjre
  Halvány reményszínt *) hoz nekem;
  Bár majd, ha eljön a valódi,
  Nem lesz, mint most, ruhája zöld;
  Inkább hiszem, hogy a küszöbnél
  Fejér, halotti leplet ölt.
  Légy üdvöz, Év, e zöld burokban!
  Elfogadom a jóslatot,
  És köszönöm, hogy a jövőre
  Kilátásom' tovább nyitod:
  ------------------------
  *) Az akadémiai Almanach borítéka
  rendesen halvány zöld.
   
  Hisz' egy időtül fogva nálam
  Látás, kilátás oly rövid!...
  Ha meg nem érném: gondolatban
  Hadd élvezem át örömid.
  Mindjárt az első nap rohammal
  Köszönt boldog-boldogtalan;
  Oly ünnep ez (no! nem panaszlom),
  Midőn szív s tárca nyitva van;
  S egy "szellemdús" játék (amelynek
  Nem kellett nagy heuréka)
  A pénz-pazarláshoz időd' is
  Ellopja: a "b. u. é. k."
  Aztán jön a farsang, -- az árvíz
  Mátyás körül, mely "tört jeget";
  Szegény kiöntött ürge-népség
  Verdesi jajjal az eget;
  Mi táncolunk a szenvedőkért,
  Bőven fogunk pazarlani:
  S ha nem csordúl -- százezreinkből
  Csöppen nekik is valami.
  Aztán jön, amely "gólyafőt mos"
  A híres márciusi hó,
  Ha "Gergely megrázza szakállát" --
  No meg böjt, executio.
  E hó egy napját űltem én is
  Már két közép embernyomig:
  "Simplicius" napján születtem:
  "Simplex" maradtam holtomig.
  Ápril minden nedvet kiszáraszt,
  Májusba' jőnek a fagyok; --
  S ha sáska, féreg, rozsda nem járt,
  S a június szépen ragyog
  S a július "meg nem szorítja":
  Még a vetés bőven terem;
  Örvend az úr, -- hát még az asszony!
  Lesz csipke több is, meg selyem.
  Míg a paraszt izzad, mi gazdák
  Fürdőre járunk, hűsleni,
  A repce-, gyapju- s más előleg
  A csorbát szépen kifeni;
    

  Tóth Árpád – Újévi vers a vén házalóról és a fiatal vigécről 

  Hölgyeim és uraim,
  Tizenkettőt kongott az óra,
  Figyeljenek most szépen, ahogy illik,
  Erre az érzelmes búcsúztatóra,
  Melyet mint "hősnő" most elrebegek,
  Lévén az én szerepeim
  A tragikus és komoly szerepek.
  Jelentem hát a hölgyeknek s uraknak,
  Hogy míg önök itt ölébe csücsültek
  Pezsgős jókedvnek s rózsás hangulatnak,
  S mulatnak,
  Azalatt meghalt az öreg Náthán,
  Akinek bánat-batyu volt a hátán,
  Meghalt a könnyet mázoló,
  Vesékbe gázoló,
  Rossz portékákkal házaló
  Ó esztendő,
  S most új, vígabb élet kezdendő!
   
  S hogy e vígságot stilusosan adjam,
  A hősnő-jelleget, bárhogy is szeretem,
  Most levetem,
  És eljátszom önök előtt
  Egy lengébb s vígabb szerepem
  A zord jambusokat ma csípje kánya,
  Ma én vagyok Szilveszter szobalánya,
  S bejelentem,
  Hogy most egy új vendég érkezett,
  Valami víg monoplánszerkezet
  Röpítette ide,
  S két nagy koffer van a két kezibe,
  Melyekben, mondja, jó kedvet és mámort
  S más ilyen finom, kedves portékát hord.
  S átnyújtotta a névjegyét,
  Hogy hozzam be s mondjam meg a nevét,
  Hogy ő a Boldogság és Társa-cég
  Kiváló s megbízható utazója,
  S a neve, mely mással össze nem tévesztendő,
  A neve - Boldog Újesztendő!
   
  Kérem, ez ifjút a kofferjével
  És minden drága offertjével
  Fogadják szívesen!
  Úgy látszik, megbízható vigéc,
  Bizalomkeltő, ahogy kinéz,
  Bár még Bérczinél is sihederebb,
  Jóképű s elegáns gyerek,
  S mivel a rendelés máris elkezdendő,
  Hát kezdem én s mondom: nos, újesztendő,
  Lássuk, hogy milyen finom árut tart most,
  Kérek ezennel egy forró, zúgó tapsot!
   
  A jó szilveszteri sms minden évben fontos kérdés
  A szilveszter hagyományos itala
  (forrás: soosto.freeblog.hu)
    

  Petőfi Sándor - Szilveszter éje 1847-ben

  Hej, vannnak ma számadások!
  Háziasszony, házigazda,
  Mit bevett és kiadott az
  Év folytában, összeadja.
   
  Vizsgálják a pénzes erszényt,
  Mennyi volt benn s mennyi van még,
  S törlik le a verítéket,
  Mellyel azt a pénzt szerezték.
   
  Feleségem, lásd, milyen jó,
  Hogy minékünk nincsen pénzünk:
  Nem piszkoljuk be kezünket,
  S nem csorog a verítékünk.
   
  Amazoknak a ládáik,
  Minekünk szíveink telvék...
  Az milyen szegény gazdagság!
  Ez milyen gazdag szegénység!
   
  Még csak egymagam valék
  Tavaly ilyentájban,
  Az idén már kettecskén
  Vagyunk a szobában.
   
  Furcsa lesz, ha már ez egy
  Darabig majd így mén:
  Esztendőre hármacskán,
  Azután négyecskén.
   
  De félre, félre a tréfával,
  Hisz beteg mellett állunk;
  Beteg, haldoklik az esztendő,
  Ez a mi drága kedves jóbarátunk...
  Fonjunk áldásból líliomfüzért,
  Megkoszorúzni haldokló fejét.
   
  Ő adta össze kezeinket,
  Válhatlanúl, örökre,
  Ő szállitá föl lelkeinket
  Nem ismert és nem sejtett örömekre...
  Fonjunk áldásból líliomfüzért,
  Megkoszorúzni haldokló fejét.
   
  Az a kevés bú, mit koronként
  Szivünkre rácseppente,
  Nem keseríté boldogságunk,
  Sőt azt még sokkal édesebbé tette...
  Fonjunk áldásból líliomfüzért,
  Megkoszorúzni haldokló fejét.
   
  Haldoklik ő, már csak néhány halk
  Szívdobbanás van hátra,
  S az örök éj borúl e szemre,
  Mely boldogságunk hajnalfényét látta...
  Fonjunk áldásból líliomfüzért,
  Megkoszorúzni haldokló fejét.
   
  Az esztendőnek a halála
  Oly ünnepélyes egy halál!
  Ilyenkor minden jobb halandó
  Elzárkozik, magába száll,
   
  S nem hogy barátnak, hanem még az
  Ellenségnek is megbocsát,
  És ez valóban nagyszerű, szép;
  De én is így tegyek-e hát?
   
  Csak a zsarnok s a szolgalélek,
  E kettő az én ellenem,
  S én zsarnokoknak s rabszolgáknak
  Bocsássak meg?... nem, sohasem!
   
  Az isten ítélőszékénél,
  Még ott sem mondok egyebet:
  "Hogysem ezeknek megbocsássak,
  Inkább elkárhozott legyek!"
   
   
   

  12. Várnai Zseni – Te új világ

  Te Új Világ, jóra törekvő,
  bár te lennél az a rég várt,
  békét hozó, csodás esztendő,
  mely az Idők méhében érik
  talán már évmilliók óta...
  s most a mi Századunk tüzében,
  most válik nagy... igaz valóra...
  Boldog új évet, emberek!
   
   

  Szalai Borbála – Újévi kívánság 

  Tiktakolva
  jár az óra –
  pergeti a perceket,
  mutatója
  nesztelenül
  éjfél felé lépeget.
   
  Útra készen
  áll az óév:
  vállra vette batyuját,
  szolgálatát
  hamarosan
  új esztendő veszi át...
   
  Tizenkettőt
  üt az óra –
  s a várt vendég beköszön:
  fenyőfákon
  gyertyák gyúlnak -
  minden csupa fényözön...
   
  Hozzon ez az
  új esztendő
  mindenkinek örömet,
  békességben,
  boldogságban
  nőjenek a gyerekek!
   
   

  Vető János – Pirosbetűs napok

  Január egy
  Április négy
  Húsvét és május egy, készen van ez a fél év
  Augusztus húsz
  November hét
  Karácsony és
  Szilveszteréj
  Elment az év
  Megint egy év
   
  Tükörbe ha
  Meglátod őt
  Nem tudni honnan de mégiscsak ismered őt
  Megismered a terajtad múló időt
  Fényképeken
  Festményeken
  Felismered
  El is hiszed
   
  Itt van tehát
  Itt vár terád
  Lehet igaz
  Lehet csaló
  Nem az a szép
  Nem az a jó
   
  Üres a tér
  És nem beszél
  Senki ma arról hogy mit hoz az év
  Senki se jósol ma arról hogy mit hoz a tél
  Atomcsapást
  Nehézesőt
  Nem ismered
  Nem is szabad
  Nem is lehet
  Nem is mered
  Nem is tudod
  Nem is lehet
  Nem is szabad
  Nem is mered
   
  Minden felől
  Nehéz eső
  Digitálisan is áll az idő
  Lámpával kereshetsz akkor se jövök elő
  Mert eltűnök
  És mint a köd
  Beborítok
  Lesüllyedek
  Eltüntetek
  Elillanok
    

  Tariska Szabolcs – Különös szilveszter 

  Különös szilveszter, köszön egy hóember,
  Utánunk néz, míg száll velünk a bűvös szék,
  Különös szilveszter, táncol a hóember,
  Akár egy filmben, felvillan sok furcsa kép.
  Szilveszteri idézetek
  Egy csordult szelence szilveszterlencse
  Sárkerék-szekéren kerekudvarra ér.
  Veszünk belőle - talán jövőre -
  Nagy télködökre fodros ölelést.
    

  Magyar népdal 

  Szilveszteri ködös éjjel járom az utcákat,
  Hordozgatok a szívemben ezer égő vágyat.
  Nincsen senki, aki előtt kitárnám a lelkem,
  Nincsen, aki az új évben köszöntene engem.
    

  Magyar népdal 

  Szilveszterkor eszembe jut, hogy múlnak az évek,
  Hogy mily nagy a szomorúság, amiben én élek.
  Fehéredik már a hajam, elhervadok csendben,
  Meghalok majd anélkül, hogy szeretnének engem.
   
   

  Népköltés 

  Dicsértessék a jó Isten Krisztus!
  Angyal szál az égből, ruhája hófehér
  csillagokon lépdel, míg a földre le ér.
  Jobbjában az új év, még fátyol borítja,
  de az ó esztendőnek készen már a sírja.
  Angyal édes angyal, lebbencsd föl a fátylat,
  hogy az új esztendőben ne érjen sok bánat.
  Hozz reánk örömet, áldást, békességet,
  hogy melegebben süssön a nap a házunk felett.
    

  Háromszéki rigmus

  Itt az Újév, új jót hozzon,
  Régi jónktól meg ne fosszon.
  Hogyha új jót nem is hozhat,
  Vigye el a régi rosszat!
    
  20. Csanádi Imre : Hónapsoroló
  Új év, új év, új esztendő
  Hány csemetéd van?
  Tíz meg kettő.
  Jégen járó január,
  Fagyot fújó február,
  Rügymozdító március,
  Április füttyös, fiús,
  Virághabos víg május,
  Kalászkonyító június,
  Kaszasuhintó július,
  Aranyat izzó augusztus,
  Szőlőszagú szeptember,
  Levelet osztó október,
  Ködnevelő november,
  Deres, darázs, december.
    

  Weöres Sándor - Újesztendő

  Új esztendő küszöbét
  hó fedi,
  örökzöldjét zivatar
  tépkedi.
   
  Újesztendő fut tovább:
  fény-özön,
  virágnyitó kikelet
  ránk köszön.
   
  Aztán az év közepe,
  nyár heve,
  megérik a gabona
  sűrüje.
   
  Túl az esztendő felén
  itt az ősz,
  piros, kék gyümölcs virít,
  lomb esőz.
   
  Túlsó küszöbét megint
  fedi hó.
  Ha nem töltöd hasztalan,
  az a jó.
   
   

  Sarkady Sándor – Ide jöttem, itt állok

  Idejöttem, itt állok,
  Minden jót kívánok:
  Bundát, csizmát, kalapot,
  Göndörszőrű malacot.
   
  Legyen aranyekéje,
  Egy holdon száz kepéje
  Tokajiból tíz akója-
  Hintón járjon Makóra!
   
  Bokrosodjék kalásza,
  Gangosodjék a háza-
  Százesztendős korában
  Tűz égjen a pipában!
    

  Sarkady Sándor – Újévi köszöntő 

  Komámuram bújjék be!
  Mi jót hozott újévre?
  Komatálat, bablencsét,
  Kívánok jó szerencsét.
   
  Cifra csizmát, cifra szűrt,
  Teli pincét, teli csűrt,
  Fehér cipót, piros bort,
  Decemberi disznótort.
   
  Rámás csizmát, kalapot
  Tizenhárom malacot
  Ezer tyúkot, búbosat
  Egy bukszát, de púposat.
   
  Almát, körtét, potyogóst
  Libát, kacsát, totyogóst
  Lova járjon csikóval
  Borát mérje akóval.
   
  Bokrosodjék kalásza
  Gangosodjék a háza
  Százesztendős korában
  Tűz égjen a pipába.
   
   

  Arany János – Alkalmi vers 

  Az új évet (ócska tárgy!)
  Kell megénekelnem,
  Hálálkodva, ahogy illik,
  Poharat emelnem.
  Mit van mit kívánni még
  Ily áldott időben? -
  Adjon Isten, ami nincs,
  Ez új esztendőben.
   
  Olcsó legyen a kenyér,
  A gabona áros;
  Jól fizesse a tinót
  S nyerjen a mészáros,
  Mérje pedig szöszön-boron,
  Font kijárja bőven.
  Adjon Isten, ami nincs,
  Ez új esztendőben.
   
  Senkinek a nyakára
  Ne vigyenek kontót;
  Valaki csak ráteszen,
  Nyerje meg a lottót;
  Annyi pénzünk legyen, hogy!
  Még pedig pengőben.
  Adjon Isten, ami nincs,
  Ez új esztendőben.
   
  Szegény ember malacának
  Egy híja se essék;
  Messze járjon dög, halál,
  Burgonya-betegség;
  Orvos, bakó a díját
  Kapja heverőben.
  Adjon Isten, ami nincs,
  Ez új esztendőben.
   
  Tücski-hajcski baromnak
  Sokasuljon lába;
  Boci járjon mezőre,
  Gyermek iskolába;
  Gyarapodjék a magyar
  Számra, mint erőben.
  Adjon Isten, ami nincs,
  Ez új esztendőben.
   
  Kívül, belül maradjon
  Békében az ország;
  A vásárra menőket
  Sehol ki ne fosszák.
  Béke legyen a háznál
  És a szívredőben.
  Adjon Isten, ami nincs,
  Ez új esztendőben.
   
  A bíró is, mint eddig,
  Tisztét jól betöltse:
  Víz kedviért a babát
  Soha ki ne öntse;
  Emberiség, igazság
  Egyik serpenyőben.
  Adjon Isten, ami nincs,
  Ez új esztendőben.
   
  Zenebona, babona,
  Huzavona vesszen!
  Visszavonás, levonás
  Minket ne epesszen.
  Legyen egység, türelem,
  Hit a jövendőben.
  Adjon Isten, ami nincs,
  Ez új esztendőben.
   
  Nagy uraink (ha élnek)
  Nőjenek nagyobbra;
  Áldozzanak, legyen is mit,
  Mégse üssék dobra;
  Nemzetiségünk mellett
  Buzogjanak hően.
  Adjon Isten, ami nincs,
  Ez új esztendőben.
   
  Író pedig írónak
  Szemét ki ne ássa, -
  Ne is legyen az idén
  Napfogyatkozása
  Jó erkölcs-, eszme-, hírnév-,
  S előfizetőben.
  Adjon Isten, ami nincs,
  Ez új esztendőben.
   
  Mire üssek még pohárt?
  Asszonyi hűségre?
  Barátság-, polgár-erény-,
  Vagy mi más egyébre?
  Hiszen ezek közöttünk
  Vannak /kelendőben/.
  Tudj Isten, mi minden nincs
  Ez új esztendőben!
    

  Népköltés – Adjon Isten minden jót 

  Adjon Isten minden jót
  Ez új esztendőben:
  Jobb üdőt, mint tavaly volt,
  Ez új esztendőben;
  Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
  Jó termést és jó vásárt
  Ez új esztendőben;
   
  Adjon Isten minden jót
  Ez új esztendőben:
  Zsíros esőt, kövér hót,
  Ez új esztendőben;
  Bő aratást, szüretet,
  Egészséget, jó kedvet
  Ez új esztendőben!
   
  Adjon Isten minden jót
  Ez új esztendőben:
  Drága jó bort, olcsó sót
  Ez új esztendőben;
  Jó kenyeret, szalonnát
  Tizenkét hónapon át
  Ez új esztendőben!
   
  Adjon Isten minden jót
  Ez új esztendőben:
  Vegye el mind a nem jót,
  Ez új esztendőben;
  Mitől félünk, mentsen meg,
  Amit várunk, legyen meg,
  Ez új esztendőben!
    

  Népének – Az esztendő fordulóján 

  Az esztendő fordulóján
  Összegyűltünk mind ez órán,
  Oltárodnál leborulunk háladásra,
  Mindentudó színed előtt számadásra.
   
  A múló év minden napja
  Kegyelmedet megmutatja.
  Testi-lelki bajainkban gyógyítottál,
  Haláltestvér karjaitól megtartottál.
   
  A mezőket te ruházod,
  Ég madarát te táplálod,
  Nem engedtél elpusztulni árván minket,
  És megadtad mindennapi kenyerünket.
   
  Könnyeinket szárítgattad,
  Homlokunkat simogattad,
  Ha tévedtünk, a jó útra rátereltél,
  Ha elestünk, irgalmasan fölemeltél.
   
  Hálásan hát megfogadjuk,
  Törvényedet el nem hagyjuk,
  Új esztendő minden napján légy mellettünk,
  Hogy a bűnnek szeplője se érje lelkünk.
   
  S ha majd eljön a végóra,
  Ajkunk nyílik búcsúszóra,
  Hozzád vigye lelkünket az őrzőangyal,
  Hol nincsen nap, nincsen éj, csak örök hajnal.
    

  Nagy László – Adjon az Isten

  Adjon az Isten
  szerencsét,
  szerelmet, forró
  kemencét.
  üres vékámba,
  gabonát,
  árva kezembe
  parolát,
  lámpámba lángot,
  ne kelljen
  korán az ágyra hevernem,
  kérdésre választ
  ő küldjön,
  hogy hitem széjjel
  ne düljön,
  adjon az Isten
  fényeket,
  temetők helyett
  életet ?
  nekem a kérés
  nagy szégyen,
  adjon úgyis, ha
  nem kérem.
    

  Dayka Gábor - Az új esztendőnek első napjára 

  Eggy esztendő ismét el-múlt,
  S által-repűlt setét honjába:
  De kedvem újra bé-borúlt.
  Mit várom végemet heába?
  S esdeklem a halál után?
  Vélvén, hogy fájdalmim meg-szűnnek,
  Ha napjai majd által-tűnnek,
  Bús éltemnek, s az Ég meg-szán -

  O Sors! mert nints többé reményem -
  Alá nyomott a tsüggedés -
  Hogy fel-virradhat még Nap-fényem:
  Utól értt a bal-végezés -
  O szánj-meg, s vond-elébb halálom!
  Meg-halni nékem tsendes álom.
  Tekéntsd keservim! nem de nem
  Lassú halál bús lételem? -

  Ha e világon annyi élni:
  Mint úntalan jajgatni, félni,
  Sorvadni a kereszt alatt:
  Még nem az ember által-hat
  Az életnek keskeny köréből,
  S a főld gyomrába vissza tér,
  S a Végezés rejtett töréből
  Ki-fejtve gyászos véget ér: -

  Ó már meg-érttem a halálnak,
  Szegezzd rám mérges íjjad! ím
  Már nintsenek több könnyeim -
  Szép napjaim mord télr

Küldd el email-ben Oszd meg Google+-on Nyomtasd ki a cikket

Kiemelt szilveszteri szállások

Keresés